Kehittyvä klusteri

Etsi tietoa, konsultaatiot, toimintasuunnitelma kehittäminen, tuki ja motivaatio

Mekatroniikka on loputon innovaatioiden lähde ja jatkuva tuotekehityksen kohde. Tämä monitieteinen ala, joka yhdistää mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistotekniikan, on avannut oven ennennäkemättömille tuoteinnovaatioille. Jotta voimme pysyä kehityksen kärjessä ja hyödyntää mekatroniikan tarjoamia mahdollisuuksia, uudet avaukset vaativat jatkuvaa investointia sekä tutkimukseen että kehitystyöhön. Lahti Mechatronics Network on tämän pyrkimyksen etulinjassa, tarjoten alustan, jossa yritykset voivat tehdä yhteistyötä, kehittää uusia ratkaisuja ja soveltaa viimeisimpiä teknologioita luodakseen tulevaisuuden kestäviä ja innovatiivisia tuotteita.

Kehittyvä klusteri Developing Cluster
Lahti Mechatronics Network

Kehittyvä klusteri, dynaaminen kumppanuusverkosto

Viime aikoina mekatroniikkaklusterin palveluiden valikoima on laajentunut ja monipuolistunut nopeasti. Alan yritykset kehittävät uusia innovaatioita ja seuraavat jatkuvasti alan trendejä. Erityisesti mekatroniikan alueella, joka yhdistelee mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmistotekniikkaa, on havaittu merkittävää kasvua sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) sekä LAB-ammattikorkeakoulu ovat mukana tukemassa mekatroniikkaklusterin yritysten tuotekehitystä ja tutkimustoimintaa. Lisäksi yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa ne kouluttavat alalle tarvittavia asiantuntijoita yritysten käyttöön.

Ota yhteyttä

Tiimimme on valmis vastaamaan kysymyksiinne, ota meihin yhteyttä, niin yritämme ratkaista ongelmasi!