Lahden mekatroniikkaklusteri

Lahden seudun merkittävin teollinen keskittymä on mekatroniikkaklusteri, jonka muodostavat kone-, metalli-, ja elektroniikka-alan yritykset sidosryhmineen. Mekatroniikka sana otettiin käyttöön alun perin Japanissa 1960-luvun lopussa, kun ymmärrettiin, että mekaniikka ei yksin riitä, vaan siitä pitää tehdä yhä älykkäämpää lisäämällä siihen elektroniikkaa.

Mechatronics = Mechanics + Electronics

Myöhemmin ohjelmistot ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin.

Mekatroniikkaklusteri on niin liikevaihdolla, henkilöstömäärällä ja yritysten lukumäärälläkin mitattuna Lahden alueen merkittävin teollinen klusteri. Yrityksiä klusterissa on noin 700, liikevaihto yli 2 miljardia € ja henkilöstömäärä noin 8000.

Klusterin visiona on uusinta teknologiaa hyödyntävän ja korkeaan osaamiseen perustuvan toimialansa kehittäminen ja vahvistaminen Lahden seudulla yhä verkostoituneemmaksi, kansainvälistyneemmäksi ja innovatiivisemmaksi.

Historiaa

Viime vuosisadan vaihteessa rautatie-, laiva- ja koneenrakennus toivat töitä lahtelaisille. Tuolloin Lahteen perustettiin pienehköjä verstaita ja konepajoja, useimmiten perheyrityksiä.

Lahden rautateollisuus perustettiin vuonna 1908. Yritys valmisti metallituotteita rautasängyistä puuntyöstökoneisiin. Nykyään se tunnetaan nimellä Raute Oyj ja se valmistaa koneita ja laitteita puunjalostusteollisuudelle. Rauten projektitoimitukset käsittävät kokonaisia tehtaita, tuotantolinjoja sekä yksittäisiä koneita.

Vuonna 1938 perustettu UPO Oy aloitti putkihuonekalujen valmistajana. 1950- ja 1960-luvuilla tuotanto kasvoi voimakkaasti kotitalouskoneiden ja muoviputkien valmistuksen myötä. Nykyisin toimintansa lopettanut UPOn valimo perustettiin vuonna 1946 Lahteen. Vuonna 1977 Upo Oy ja Asko Oy fuusioitiin ja muoviputkiliiketoiminnan kasvaessa vuonna 1992 perustettiin UPO Kodinkoneet

Vaikka sodan jälkeen suurin osa lahtelaisista metallialan työntekijöistä oli Rauten ja Upon palveluksessa, toimi Lahden seudulla muitakin merkittäviä metalliyrityksiä 1900-luvun alkupuolella.

Vuonna 1874 perustettu Vaahto Oy valmisti muun muassa kattiloita, peltiuuneja, kiukaita ja pesupöydän kansia. Nykyään maailmanlaajuisesti toimiva korkean tason teknologiayritys palvelee prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.

Merivaara Oy:n taustalla on 1930-luvulla perustettu Joutjärvi Oy, joka valmisti putkisänkyjä. Nykyisin Merivaara on keskittynyt monipuolisten sairaalakalusteiden valmistamiseen.

Varsinaisen mekatroniikan voidaan laskea alkaneen Lahdessa vuonna 1949, kun Martti Kemppi rupesi valmistamaan sähkölaitteita. Nyt Kemppi Oy on globaaleilla markkinoilla toimiva kehittyneen hitsausteknologian laitevalmistaja.

Metallialan ympärille on kasvanut huomattava keskittymä ja alihankintaverkosto. Lahden alueella on merkittävää osaamista punnitus- ja annostelujärjestelmien valmistamisessa; kiveä murskataan ja tunneleita rakennetaan maailmanlaajuisesti Lahdessa valmistetuilla iskuvasaroilla ja kiventyöstökoneilla; paikallista kuljetinteknologiaosaamista todistavat maailmalle toimitetut kymmenet tuhannet hihnakuljetinkilometrit. Ruiskuvalumuottien ja leikkaintyökalujen valmistuksessa on pitkät perinteet ja asuntoja lämmitetään Lahdessa tehdyillä polttimilla.